Retribucions

RETRIBUCIONS PERCEBUDES PELS MÀXIMS RESPONSABLES DE L’ENTITAT:

 

Els càrrecs de patrons són gratuïts, segons l’article 19 dels estatuts.