DONACIÓ BANKIA

Hem rebut la donació de 3.600 € de l'entitat BANKIA

Projecte: Integració sociolaboral de persones amb discapacitat al Baix Montseny.