Normativa

1) SUBVENCIONS i NORMATIVA VINCULADA:

 

► Subvencions per dur a terme accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en centres especials de treball (USAP)

 

Descripció:
Subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional (USAP) en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres especials de treball.

Normativa d’aplicació:

  • ORDRE EMO/91/2014, de 26 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC  núm. 6594 publicat el  01/04/2014)
  • ORDRE EMO/250/2014, de 31 de juliol, de modificació de l'Ordre EMO/91/2014, de 26 març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014, i de publicació de l'aplicació pressupostària per a l'exercici 2014. (DOGC  núm. 6680 publicat el  06/08/2014)

 

►Subvencions de cost salarial (SMI) de centres especials de treball

 

Descripció:

Es tracta de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Normativa aplicable:

  • ORDRE EMO/249/2014, de 31 de juliol, de modificació de l'Ordre EMO/103/2014, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i es publica l'import màxim per a l'any 2014, d'obertura d'una nova convocatòria, i de publicació de l'ampliació dels imports màxims per a l'exercici 2014.   (6680  núm. DOGC  publicat el 06/08/2014 )
  • ORDRE EMO/103/2014, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i es publica l'import màxim per a l'any 2014.   (6599  núm. DOGC  publicat el 08/04/2014 )

 

 

2) NORMATIVA CET

  • Reial Decret 469/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen les unitats de recolzament a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social dels CET (BOE núm. 96, publicat el 22/04/2006)
  • Reial decret 1368/1985 de 17 de juliol, que regula la relació laboral de caràcter especial de les persones amb discapacitat que treballen en centres especials d'ocupació (BOE núm. 189, de 08/08/1985)