La Fundació

Orígens  i evolució de l’entitat
 

La Fundació neix l’any 1988 per iniciativa dels serveis socials de 8 ajuntaments del Baix Montseny, Creu Roja i Consell Comarcal en detectar la necessitat de dotar de serveis i  recursos específics a un grup en increment de població amb discapacitat.

Es  crea  un curs de formació ocupacional de dos anys de durada, on la Fundació era i és  la plataforma per fer possible accions coordinades, per tal de millorar i garantir la qualitat de vida, afavorir la igualtat d’oportunitats i la inserció laboral de la població que pateix algun tipus de disminució.
Fruit dels bons resultats del curs de formació neix el  7 de gener de  2000 l’empresa Centre Especial de Treball per continuar la tasca encetada.

 

MISSIÓ: " Afavorir la millora de la qualitat de vida, la igualtat d'oportunitats i la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica"

VISIÓ: " Ser una entitat de caire social i empresarial de referència al Baix Montseny en l'atenció sociolaboral de persones amb discapacitat"

VALORS

PROFESIONALITAT: Oferim serveis de qualitat potenciant les capacitats dels nostres treballadors i satisfem les necessitats dels clients.

RESPONSABILITAT: Estem compromesos i actuem amb coherència davant les necessitats de les persones que atenem.

TREBALL EN EQUIP: Format per profesionals de diferents àmbits que treballem de manera coordinada.

 

El bon treball i la notable millora de qualitat de vida del col·lectiu de les persones amb discapacitat  vinculades a la Fundació ens ha permès ampliar el nostre projecte social l’any 2010 amb l’adhesió al patronat de la totalitat dels ajuntaments del Baix Montseny.

 

La Fundació té a disposició de les parts interessades la seva política de qualitat.

 

Àmbit d’actuació:
 

Actualment els serveis productius que ofereix el Centre Especial de Treball abasten en primer terme la zona del Baix Montseny, però també ens desplacem a les comarques properes com la resta del Vallès oriental, Vallès occidental, Maresme i la Selva.