Forestals

  • Conservació d’entorns naturals
  • Manteniment i neteja de boscos i marges fluvials
  • Franges de protecció contra incendis
  • Tales controlades i gestió forestal
  • Recuperació de Prats de Dall
  • Recuperació de boscos i zones cremades...