Inici

La Fundació és una entitat sense afany de lucre que afavoreix la millora de la qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció sociolaboral de persones amb disminució.
 

Els recursos de que disposa la Fundació són:

 • Centre Especial de Treball creat l’any 2000 amb l’objectiu principal de realitzar un treball productiu, creant llocs de treball per a persones amb discapacitat.

  Els principals serveis que ofereix són:
  • Jardineria
  • Treballs forestal
  • Serveis de neteja
  • Distribució i missatgeria
  • Pintura i senyalització viària
  • Mercat de segona mà 

 

 • Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar, facilitant l’accés de la persona amb discapacitat a una vida més independent en el lloc que constitueix el seu domicili habitual. L'entitat disposa d'un pis en règim de lloguer ocupat  per dos persones usuàries d'aquest servei.